Orientació Estratègica i Gestió Directiva

1. Gestió Estratègica

És el suport que necessita l'Equip Directiu, per definir i desplegar l’Estratègia de l’organització a mig i llarg termini. Ajudem a l'Equip Directiu en: 

  • Elaboració del pla estratègic.
  • Comunicació del pla estratègic.
  • Desplegament del pla estratègic.
  • Seguiment del pla estratègic.
  • Estudis de mercat.
  • Pla de màrqueting.
  • Pla de comunicació (organització d’actes i seminaris).

2. Gestió Directiva

És el servei que GlobalMed ofereix als Equips Directius de les organitzacions, orientat a reflexionar i a actuar per a millorar les actituds i aptituds pròpies de l’equip, facilitant la consecució dels compromisos d’acord a la missió de l’organització i del lloc de treball.