Suport a les persones

1. Desenvolupament Personal

Donem suport en la identificació de necessitats i en el suport pel desenvolupament del personal de l'organització. Treballem a nivell grupal o individual amb les persones de les organitzacions, per potenciar i adequar les seves aptituds i actituds i ajudar-les a la consecució dels seus objectius, tot alineant-los amb els plans estratègics i l’entorn.

La nostra metodologia de treball és participativa i els conceptes teòrics s’apliquen a la realitat de cada participant. El resultat porta a l’aplicació directe al lloc de treball.

 

2. Espai Training i Formació

És l’”espai” dedicat a programes de desenvolupament de capacitats i habilitats directives. És l’"espai” on es dissenyen, desenvolupen i imparteixen continguts a mida de les necessitats de la Direcció i del personal de l'organització.

Reforcem l’estratègia empresarial, ens orientem a la consecució dels objectius i col·laborem en la cohesió dels equips. En aquesta àrea programem:

 • Jornades.
 • Training de curta durada.
 • Training de manteniment.
 • Formació continuada.
 • Tallers.
 • Outdoor Training.

en els següents àmbits:

Processos i sistemes normalitzats:
  • Sistemes de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Prevenció.
  • Auditories de sistemes de gestió.
  • Gestió per processos.
  • Quadre de comandament: Indicadors.
  • Cartes de serveis.
  • Optimització de processos.

Clients:

  • Gestió de reclamacions.
  • Mesura de la Satisfacció del Client.
  • Fidelització de clients.
Millora i innovació:
  • Sistemes de Gestió de la Innovació.
  • Metodologies per a la resolució de problemes.
  • Millora contínua. Millora amb 6 Sigma.
  • Tècniques creatives.
  • 5s
  • Anàlisi de valor.
  • Lean Management.
Habilitats i competències:
  • Lideratge.
  • Motivació i treball en equip.
  • Desenvolupament d’habilitats directives.
  • Administració del temps.
  • Gestió de l’estrès.
  • Gestió del coneixement.