Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Globalmed o de tercers que hagin autoritzat a aquest l'ús d'aquests continguts.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • només està autoritzat l'ús personal no comercial.
  • no està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • Globalmed no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no en siguin dependents.
  • Globalmed no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • en cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.