Comencem un projecte?

Consultoria empresarial

Impulsem i acompanyem en el creixement

En l’actualitat, les organitzacions més competitives són les que tenen més capacitat per anticipar-se i adaptar-se als canvis.  Petites i grans empreses al nostre país, desenvolupen la seva activitat de negoci en mercats globals, situació que obligar a implementar noves formes d’organització de la pròpia empresa i de producció.

La millora continua ha de ser un dels pilars bàsics d’una empresa, que dona suport a tots els agents. Des de l’estratègia directiva, la tecnologia fins al capital humà, passant per tots els processos i procediments que tenen lloc en el sistema.

 

A GlobalMed treballem conjuntament amb els diferents actors de les organitzacions per assolir el nivell de competitivitat i eficiència necessaris que ajudin a obtenir uns resultats extraordinaris. Des de l’estratègia directiva, la tecnologia fins al capital humà, passant per tots els processos i procediments que tenen lloc en el sistema.

Què oferim?

Estratègia

Col·laborar amb les organitzacions per desenvolupar projectes que potenciïn la resolució de problemes i l’assoliment de fites i objectius relacionades amb la seva activitat.  (Pla Estratègic, Pla de Màrqueting, Pla de Comunicació , Gestió Directiva, Gestió del Canvi). 

Agile (Millora i innovació)

Col·laborar amb les organitzacions per fer-les més àgils i adaptables  a un entorn que cada cop evoluciona de forma més ràpida i exigeix una resposta adequada i a temps per assolir les fites desitjades (Kaizen, Lean, Six Sigma, Scrum, Design Thinking).

Gestió de Sistemes

Ajudar a les organitzacions en la implantació eficaç, manteniment  o millora de sistemes de gestió certificables. (Qualitat, Mediambient, Prevenció Riscos, Innovació, RSC, Eficiència Energètica, Plans d’Igualtat, seguretat alimentària, integració de sistemes, Suport al manteniment i auditories).