Comencem un projecte?

Desenvolupament personal

Donem suport en el desenvolupament professional del personal de la organització.

 

Som dels que creiem que el principal potencial de les organitzacions són les persones que en formen part, i ens enfoquem en identificar i potenciar les seves capacitats per posar-les al servei de l’organització.

Treballem a nivell grupal o individual, per potenciar i adequar les seves aptituds i actituds i desenvolupar les habilitats necessàries. Ens enfoquem en la consecució dels seus objectius, tot alineant-los amb els plans estratègics i l’entorn.

La nostra metodologia de treball és personalitzada i participativa, on els conceptes teòrics s’apliquen a la realitat de cada participant i organització. El resultat porta a l’aplicació directe al lloc de treball.

Aconseguim persones més motivades, felices i compromeses, així com una millora significativa dels resultats esperats.

Els nostres serveis

Formacions 100% a mida, adaptables a cada client, a cada projecte

Formació grupal

Els continguts s’adapten a les necessitats i característiques del grup. Addicionalment a l’expertesa del docent, fomentem el coneixement creuat entre els diferents assistents obtenint un plus en els resultats.

Formació individual

Continguts i metodologia totalment personalitzada a la persona per assolir el nivell de coneixements específic que requereix pel seu lloc de treball.

Coaching individual

Treballem individualment amb cada persona i l’acompanyem en un procés de millora. Apliquem una metodologia que facilita el desenvolupament potencial de les persones per assolir objectius coherents i canvis en profunditat.

Mentoring professional

Procés estructurat de desenvolupament personal basat en l’aprenentatge i la transferència de coneixements a partir de l’experiència, tot fomentant-se una relació de confiança.

Tallers pràctics

Activitats formatives eminentment pràctiques i participatives, en les que els participants adquireixen els coneixements a través de la realització d’activitats.